Αδαμαντοφόροι δίσκοι

Διαφορετικά υλικά αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προκλήσεις καθώς επίσης και διαφορετικές λύσεις. Οι αδαμαντοφόροι δίσκοι μας γρήγορης κοπής διατίθενται σε διαμέτρους από 100 έως 3500 mm. Η ευρεία γκάμα ειδικών κραμάτων μαζί με την επιλογή ελασμάτων χαμηλού θορύβου παρέχουν την τέλεια λύση για κάθε περίπτωση.

Αδαμαντοφόροι δίσκοι Δίσκοι μέσης και μεγάλης διαμέτρου Αδαμαντοφόροι δίσκοι μικρής διαμέτρου