Αδαμαντοφόροι δίσκοι μικρής διαμέτρου

Ξηρά ή υγρά κοπή; Η επιλογή αυτή εξαρτάται είτε από τις προτιμήσεις του χρήστη είτε από ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στην εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση νερού απαιτεί τη λήψη ορισμένων προφυλάξεων εάν χρησιμοποιείται εξοπλισμός με ηλεκτρικό κινητήρα. Για κοπές γενικής χρήσης, χρησιμοποιούνται συνήθως τα εργαλεία ξηράς κοπής• ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρά κοπή για να περιοριστεί η ποσότητα της παραγόμενης σκόνης. Τα εργαλεία και ποτήρια υγράς κοπής πρέπει να χρησιμοποιούνται με νερό. Τα εργαλεία ξηράς κοπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς νερό, ανάλογα με τις συνθήκες.

Δίσκοι Curved

 • Ø 100, Ø 125 mm και Ø 180 mm
 • Σειρά γενικής χρήσης ξηράς κοπής, σχεδιασμένη για την κυρτή κοπή ανάμεικτων γρανιτών.
 • Scut Turbo

 • Ø 115 μέχρι και Ø 230 mm
 • Σειρά Turbo γενικής χρήσης ξηράς κοπής, σχεδιασμένη για υψηλή ποιότητα κοπής ανάμεικτων γρανιτών.
 • Σχεδιασμένη για να προσφέρει την ίδια ανώτερη ποιότητα κόβοντας ακόμα πιο γρήγορα
 • Δίσκοι ηλεκτρολυζέ WAFER ξηράς κοπής γενικής χρήσεως

 • Ø 125 / Ø 180 / Ø 230 mm
  Υπάρχουν σε
 • Διπλή αδαμαντοφόρα όψη (-D)
 • Μονή αδαμαντοφόρα όψη (-S)
 • Με / Χωρίς φλάντζα
 • Scut Γρανίτη

 • Ø 115 up to Ø 230 mm με αυλακωτά πλακίδια
 • Σειρά γενικής χρήσεως με αυλακωτά πλακίδια ξηράς κοπής, σχεδιασμένη για τη γρήγορη κοπή ανάμεικτων γρανιτών.
 • Protec

 • Ø 115 μέχρι και Ø 230 mm
 • Σειρά γενικής χρήσεως ξηράς κοπής με πλευρικές προστασίες, σχεδιασμένη για την κοπή ανάμεικτων γρανιτών και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
 • ABRA +

 • Ø 115 μέχρι και Ø 230 mm
 • Σειρά γενικής χρήσεως με αυλακωτά πλακίδια ξηράς κοπής και μεγάλη διάρκειας ζωής, σχεδιασμένη για τα διαβρωτικά υλικά