Εργαλεία φινιρίσματος & επεξεργασίας

Τα εργαλεία επεξεργασίας και φινιρίσματος είναι πολυάριθμα και ποικιλόμορφα, κάτι που αντανακλά την ποικιλία που υπάρχει στην ίδια την εφαρμογή. Για να ανταποκριθούμε σ' αυτή την ευρεία ποικιλία και να προσαρμοστούμε στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής, διευρύναμε την αντίστοιχη σειρά εργαλείων.

Μικροί αδαμαντοφόροι δίσκοι διαμέτρου <500mm Εργαλεία CNC Άλλα εργαλεία φινιρίσματος