Εργαλεία CNC

Αυτός ο τομέας χαρακτηρίστηκε ως η αγορά του μέλλοντος, καθώς τα εργοστάσια κατεργασίας και επεξεργασίας γίνονται ολοένα πιο μηχανοποιημένα και μηχανογραφημένα.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η Diamant Boart σχεδίασε για τους πελάτες της τα καλύτερα αδαμαντοφόρα εργαλεία υψηλής ποιότητας που θα συμπληρώσουν ιδανικά τη σειρά εργαλείων επεξεργασίας φυσικών πετρωμάτων.. Θέτουμε στη διάθεση των πελατών μας ειδικούς με μακρά εμπειρία σ' αυτό τον ιδιαίτερα τεχνικό τομέα. Με τη συγχώνευση της Diamant Boart στον Όμιλο Husqvarna και τη συνεπακόλουθη επέκταση της ομάδας πωλήσεων, είμαστε τώρα σε θέση να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη αγορά φυσικών πετρωμάτων στη Βόρεια Αμερική και σε άλλες αγορές ανά τον κόσμο.