Άλλα εργαλεία φινιρίσματος

Τα εργαλεία επεξεργασίας και φινιρίσματος είναι πολυάριθμα και ποικιλόμορφα, κάτι που αντανακλά την ποικιλία που υπάρχει στην ίδια την εφαρμογή. Παρότι διαφέρουν ως προς την τελική τους χρήση, η κατασκευή ενός πάγκου κουζίνας και ενός γλυπτού ύψους 3 μέτρων μοιάζουν ως προς το ότι αποτελούν το τελευταίο στάδιο διαμόρφωσης του πετρώματος. Ωστόσο, οι ανάγκες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά είτε διαμορφώνετε το μπλοκ πέτρας με λειαντικό χειρός, είτε κόβετε το άνοιγμα ενός νεροχύτη με ημιαυτόματο μηχάνημα κοπής είτε διαμορφώνετε και στιλβώνετε την άκρη ενός νιπτήρα σε μια αυτόματη γραμμή. Για να ανταποκριθεί σ' αυτή τη μεγάλη ποικιλία και να προσαρμοστεί στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής, η Diamant Boart διεύρυνε την αντίστοιχη σειρά προϊόντων και της έδωσε μεγαλύτερη ορατότητα.

Η λείανση των πετρωμάτων είναι το σύνολο των διεργασιών που, μετά την κοπή ή το φρεζάρισμα, δίνουν στην επιφάνεια την τελική της γυαλάδα. Πραγματοποιούνται ως εξής:

  • ξεχόνδρισμα (ή κατεργασία) που εξαλείφει τις ατέλειες που οφείλονται στην κοπή
  • εξομάλυνση, που αφαιρεί τα γδαρσίματα που άφησε το λειαντικό μέσο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εργασίας
  • στίλβωση, που δίνει στο πέτρωμα επαρκές φινίρισμα για το τελικό γυάλισμα
  • γυάλισμα, η τελική επεξεργασία με ένα επίπεδο πιάτο στο οποίο δεν υπάρχει διαμάντι.
  • Η ανάπτυξη νέων κραμάτων και τεχνολογιών είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της χρήσης του αδαμαντοφόρου εργαλείου στα στάδια που έπονται της λείανσης, δηλαδή την εξομάλυνση και τη στίλβωση. Αυτή η ανάπτυξη συνδέεται με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το διαμάντι σε σχέση με το ανθρακοπυρίτιο, δηλαδή:

  • την μείωση του χρόνου και των αναγκαίων εργασιών για να επιτευχθεί ένα φινιρισμένο προϊόν
  • την μείωση της συχνότητας αντικατάστασης εργαλείων λόγω μεγαλύτερης διάρκειας ζωής
  • την αποφυγή των μειονεκτημάτων των εργαλείων με ανθρακοπυρίτιο όπου η πρόωρη απελευθέρωση κόκκων συνήθως ξύνει την επιφάνεια που ήδη έχει επεξεργαστεί με λεπτότερο λειαντικό.
  • Η Diamant Boart προσφέρει διάφορες σειρές εργαλείων λείανσης: