Μικροί αδαμαντοφόροι δίσκοι διαμέτρου <500mm

Ξηρά ή υγρά κοπή; Η επιλογή αυτή εξαρτάται είτε από τις προτιμήσεις του χρήστη είτε από ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στην εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση νερού απαιτεί τη λήψη ορισμένων προφυλάξεων εάν χρησιμοποιείται εξοπλισμός με ηλεκτρικό κινητήρα. Για κοπές γενικής χρήσης, χρησιμοποιούνται συνήθως τα εργαλεία ξηράς κοπής• ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρά κοπή για να περιοριστεί η ποσότητα της παραγόμενης σκόνης. Τα εργαλεία και ποτήρια υγράς κοπής πρέπει να χρησιμοποιούνται με νερό. Τα εργαλεία ξηράς κοπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς νερό, ανάλογα με τις συνθήκες.