Αδαμαντοφόρες λάμες

Η πρώτη αδαμαντοφόρα λάμα κατασκευάσθηκε και πουλήθηκε για πρώτη φορά το 1955 από την Diamant Boart. Έκτοτε, η Diamant Boart καινοτομεί.

Αδαμαντοφόρες λάμες