Σύρματα και πολυσύρματα

Η γκάμα των συρμάτων μας καλύπτει όλες τις ανάγκες εξόρυξης καθώς και λατόμησης και επεξεργασίας όγκων μαρμάρου, γρανίτη και διαβρωτικών λειαντικών υλικών. Η συνεχής έρευνα επιτρέπει την ανάπτυξη μιας νέας σειράς αδαμαντοφόρων συρμάτων, όπως τα σύρματα μεγάλης ταχύτητας για τα λατομεία ή τα σύρματα για τις πολυσύρματες μηχανές.

Σύρματα για πολυσύρματες μηχανές Σύρματα για λατομεία Σύρματα για σταθερές μηχανές Σύρματα για μηχανές προφίλ