Σύρματα για μηχανές προφίλ

Διαμόρφωση - μια συμπληρωματική εφαρμογή για τις σταθερές μηχανές.

Η εισαγωγή νέων μηχανών που ελέγχονται ψηφιακά επιτρέπει τη διαμόρφωση πολύπλοκων σχημάτων σε μεγάλη ποσότητα, για χρήση από ταφόπετρες ως κτίρια. Η χρήση αδαμαντοφόρου σύρματος για τη διαμόρφωση πετρών καθιστά δυνατή τη βέλτιστη χρήση υλικών άριστης ποιότητας που όμως απορρίπτονται από την παραγωγή πλακών και λίθινων επενδύσεων.

Το χαμηλό κόστος κοπής, η ακρίβεια διαμόρφωσης και η ποιότητα της επιφάνειας καθιστούν αναμφιβόλως το αδαμαντοφόρο σύρμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Το αδαμαντοφόρο σύρμα που χρησιμοποιείται στις μηχανές διαμόρφωσης είναι παρόμοιο με εκείνο των σταθερών μηχανών αλλά είναι γενικώς μικρότερο σε διάμετρο (8,3 mm). Η επίδοση είναι ελαφρώς μικρότερη από εκείνη των συρμάτων για σταθερές μηχανές.