Σύρματα για σταθερές μηχανές

Τετραγωνισμός και κοπή όγκων με αδαμαντοφόρο σύρμα

Γενικά, το αδαμαντοφόρο σύρμα χρησιμοποιείται σήμερα στα περισσότερα εργοστάσια. Οι λόγοι είναι πολλοί:

  • το σύρμα επιτρέπει σημαντικά μεγαλύτερα βάθη κοπής από εκείνα των μεγάλων δίσκων
  • το σύρμα είναι λεπτότερο σε πλάτος και με μεγαλύτερη ακρίβεια από εκείνη του μεγάλου δίσκου (απόκλιση < 1 mm)
  • η επένδυση για μια μονοσύρματη μηχανή είναι σχετικά χαμηλή
  • λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης αξιοπιστίας της, η τεχνολογία κοπής με αδαμαντοφόρο σύρμα είναι όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένη και ως εκ τούτου καθίσταται το ίδιο παραγωγική με τις ανταγωνιστικές τεχνικές
  • ο θόρυβος που παράγεται από την κοπή με αδαμαντοφόρο σύρμα είναι αξιοσημείωτα μικρότερος από εκείνον που παράγεται με άλλες τεχνικές κοπής.