Kabels voor stationaire machines

Vlakken of verzagen van blokken met behulp van diamant kabel

Gediamanteerde kabel wordt nu in ruime mate toegepast in de meeste werkplaatsen. Daar zijn diverse redenen voor:

  • De kabel maakt aanzienlijk grotere zaaghoogtes mogelijk dan grote zaagbladen.
  • De zaagsnede is smaller en nauwkeuriger dan die van grote zaagbladen (afwijking < 1 mm)
  • De investering in een kabelzaagmachine is relatief laag.
  • Vanwege de steeds grotere betrouwbaarheid wordt de kabelzaagtechnologie steeds verder geautomatiseerd en is zodoende even productief als concurrerende technieken.
  • De geluidshinder bij zagen met gediamanteerde draad is beduidend lager dan bij andere zaagtechnieken.