Andra ytverktyg

Tillverknings- och poleringsverktyg är många och av stor variation. Detta speglar omfånget av tillämpningen i sig. Även om det är stor skillnad på att tillverka en köksbänk och en tre meter hög staty, har de gemensamt att de är det sista steget i behandlingen av stenen. Men behovet kan variera väldigt beroende på om du använder en handhållen slipmaskin för att ge form åt din sten, eller du använder en halvautomatisk skärare för att förbereda en köksbänk eller slipar kanterna på en badrumsvask. För att svara på denna stora variation och anpassa sig till den stora tillväxten på denna marknad, har Diamant Boart ökat sin del av segmentet och gett det större exponering.

Ytbehandling är den bearbetning som, efter sågning eller fräsning, ger ytan dess slutliga struktur. Den sker genom :

  • ruggning (eller putsning) som bearbetar ytfel från sågningen
  • slätning, som eliminerar reporna efter slipmedlet under föregående operation
  • polering, som ger stenen en tillräckligt fin yta för den avslutande glaseringen
  • glasering, den avslutande behandling där man använder en platt skiva, fri från diamant
  • Utvecklingen av nya bindemedel och impregneringar har utöka användandet av diamantverktyg till stegen efter putsning, d.v.s. slätning och polering. Denna utveckling ger de fördelar diamanter uppvisar gentemot kiselkarbid. Dessa är :

  • att reducera den tid och de nödvändiga steg som krävs för att få en färdig produkt
  • att reducera verktygsbyten tack vare längre livslängd på verktygen
  • att undvika problemet med kiselkarbidverktyg där lösa korn kan repa ytor som redan är behandlade med mer finkornigt slipmedel