Små sågblad <500mm

Torr eller våt skärning? Valet kan bero på användarens tycke, eller på speciella egenskaper i samband med vad som ska göras. Att använda vatten kräver speciella åtgärder om elektriska verktyg används. För allmänna arbeten på plats, används oftast torra skärverktyg; inte desto mindre, kan de användas med vatten för att minska dammbildning. En del verktyg och borrar som använder vatten, måste användas med vatten. Torrskärande verktyg kan användas med eller utan vatten beroende på vilka förhållanden man har.