Vajrar och Multivajrar

Vårt sortiment av vajrar täcker alla behov i stenbrytning och behandling av marmor, granit och abrasiva material. Vår pågående forskning tillåter utveckling av nya sortiment av vajrar som snabba skärvajrar för stenbrott och vajrar till multivajer-maskiner.

Wirar för multiwiremaskiner Wirar för stenbrott Wirar för stationära maskiner Wirar för profilerings maskiner