Wirar för profilerings maskiner

Profilering- ett komplement till stationära maskiner.

Lanseringen av numeriskt kontrollerade maskiner tillåter skapandet av avancerade former i långa serier för t.ex. gravstenar och till byggmaterial. Användandet av diamantwirar tillåter optimerat användande av restmaterial av mycket god kvalité, som kommer från produktionen av stenblock och plattor för stenläggning.

Den låga skärkostnaden, precisionen och ytkvalitén gör tveklöst diamantwire mycket konkurrenskraftigt. Diamantwiren som används i skärmaskiner är liknande de som används i stationära maskiner, men har generellt mindre diameter (8,3 mm). Effektiviteten är strax under den i stationära maskiner.