Wirar för multiwiremaskiner

Lanseringen av multivajer-maskiner är Diamant Boarts möjlighet att tillföra marknaden en ny diamantvajer speciellt designad för dessa maskiner och som håller den höga kvalitet de kräver.

Klicka här för att se vår nya multivajer-video

Fördelar

Med de nya vajrarna får kunderna lägre sågkostnader och ökad produktivitet. Dessutom, för att undvika långa och kostsamma adapteringar är 7,3 mm redan i användning.

Rekommendationer

För optimalt användande är följande nödvändigt:

  • Blocken måste vara fyrkantiga upptill och nedtill innan sågningen börjar.
  • Blockens längd måste vara minst 2,5 m eller mer.
  • Blocken måste installeras och cementeras på tre stag.
  • Egenskaper

    Standardvajrar för multivajermaskiner är injekterade med transparent plast och de har 36 pärlor/m. De är generellt inte slipade.