Wirar för stenbrott

Click here to watch our new video for Quarry wires

Vajrar för marmorbrott

Att öka såghastigheten ger marmorproducenten en påtaglig ökning av vinsten som resultat av reducering av energi, vatten och personalkostnader. Som exempel på det visar diagrammet nedan, att en ökning av hastigheten från 11 till 16 m2/timma kan få brytning av kompakt marmor lönsam (referens: standard sågkostnad =100). För att kunna öka vajerhastigheten, arbetar Diamant Boart på den optimala kombinationen av de bästa diamanterna den bästa metallen för att binda diamanterna för ett specifikt material. Detta uppdateras därför vid varje användning.

Vajrar för granitbrott

Med undantag för små skärningar i marmorbrott, i alla andra användningsområden av diamantvajrar, används diamantpärlor. I granitbrott används oftast vajrar injekterade med vulkaniserat gummi, medan vajrar använda i marmor och granitskärningsarbete oftare är injekterade med plast. Gummiinjektionen som är mer kostsam och komplicerad att tillämpa är att föredra i granitbrott av följande anledningar:

  • Vulkaniserat gummi häftar vid pärlorna och skyddar wiren bättre från påverkan av slipavfall, när vajern arbetar med mindre radie (speciellt i början och slutet av arbete i brott).
  • Det vulkaniserade gummit står enkelt emot temperaturhöjningar på grund av dåligt kontrollerad vattentillförsel, vilket ofta händer i ett stenbrott, där plasten mjuknar och förlorar sin styrka.
  • En gummifixerad vajer är mer flexibel och minskar risken för oregelbundet slitage av pärlorna (ovaliseringsfenomen).