Vajrar till stationära maskiner

Rätskärning och skärning av block med diamantvajer

Diamantvajer är numera generellt använd i de flesta verkstäder. Det finns många anledningar till det:

  • Vajern tillåter betydligt högre sågning än stora klingor.
  • Vajern är tunnare och mer exakt än stora klingor (avvikelse <1 mm)
  • Investeringskostnaden för en vajermaskin är relativt låg.
  • På grund av dess pålitlighet som blir allt större, automatiseras mer och mer sågtekniken och blir därför lika produktiv som konkurrerande tekniker.
  • Bullerstörning av diamantvajersågning är betydligt lägre än andra tekniker.