Πριν από 45 σχεδόν έτη, η Diamant Boart δημιούργησε το πρώτο αδαμαντοφόρο σύρμα για την εξαγωγή του μαρμάρου στα λατομεία. Η επιτυχία των συρμάτων αυτών ήταν άμεση από την πρώτη κιόλας χρήση τους στην Καράρα, και σε λίγους μήνες όλα τα λατομεία εγκατέλειψαν τον εξοπλισμό εξόρυξης με ελικοειδέςσύρμα για να τον αντικαταστήσουν με τον αντίστοιχοεξοπλισμό για κοπή με αδαμαντοφόρο σύρμα.