För nästan 45 år sedan uppfann Diamant Boart den första diamanttråden för utvinning av marmor i stenbrott. Från och med ikraftträdandet av de första trådarna i Carrara var framgången omedelbar. Efter några månader övergav alla stenbrott sina spiralformade trådsågningsinstallationerna för att göra plats för den nya diamanttrådskärningsutrustningen.

Under 1980-talet var Diamant Boart de första med att införa en diamanttråd i granitbrotten. Det blev en omedelbar framgång, och idag har det gått så långt att de flesta granitbrott har antagit detta nya förfarandet.